Kas priverčia žmones sekti paskui lyderį? Kodėl į vieną „lyderį“ niekas nekreipia dėmesio, o kitas priverčia žmones sekti jį į pasaulio kraštą? Kaip manote, ar esate lyderis? Ar žinote, kokių savybių reikia, norint būti lyderiu, pritraukti aplinkinius ir jų pagalba daryti didelius darbus? Tai yra pagrindinis klausimas, kurį sau turi užduoti žmogus, siekiantis tapti lyderiu.

Tikro lyderio savybės:

Ambicingumas

Noras pasiekti matomų pasiekimų bei realizuoti visą savo potencialą – yra tikro lyderio savybė. Lyderis užsibrėžia didelius tikslus ir iš visų jėgų jų siekia. Tačiau ambicingumas turi būti protingas. Tikslų reikia siekti, tačiau tai nereiškia, kad jų siekti reikia  bet kokia kaina. Jeigu bus peržengta riba, didelė tikimybė, kad nebebūsite laikomas lyderiu. Tikslų reikia siekti nekenkiant aplinkiniams.

Sprendimų priėmimas

Lyderis  greitai įvertina situaciją ir priima sprendimą, kuris atneša naudą organizacijai arba grupei. Lygiai taip pat greitai imasi įgyvendinti priimtus sprendimus. Jis nepraleidžia palankių progų, kiekviena proga – tai galimybė.

Entuziazmas

Energingumas nuolat lydi lyderį. O energingu niekaip negalima būti be entuziazmo. Žmonės tiki entuziastingais lyderiais ir seka paskui juos. Norint tapti entuziastingu, reikia rasti sritį, kurioje norėtųsi pasiekti aukštumų. Dažnai pasitaiko, kad žmogus pradeda veiklą su užsidegimu, tačiau sutikus pirmuosius sunkumus, entuziazmas dingsta. Toks žmogus netaps lyderiu, nes jo entuziazmas netikras. Tikro entuziazmo negali sustabdyti niekas.

Užsispyrimas

Lyderis nuolat juda, galvoja, kaip įgyvendinti tikslus, išspręsti problemas. Nėra neišsprendžiamų problemų, lyderiai tai puikiai žino, todėl jas spendžia tol, kol pasiekia tikslą.

Pasitikėjimas

Lyderis turi turėti tvirtą savo nuomonę. Nesvarbu, ką mano aplinkiniai, jeigu lyderis yra įsitikinęs savo tiesa, niekas nepakeis jo nuomonės. Jis nebijo plaukti prieš srovę, nes žino, kad jo kompetencija tai leidžia ir jis yra pakankamai stiprus, kad apgintų savo nuomonę.

Mokėjimas klausyti

Lyderis visada turi komandą ir ji jam padeda, nes jis visada moka išklausyti kitų nuomonę. Atvirumas aplinkinių nuomonėms suteikia neišsenkantį informacijos šaltinį. Visa ši informacija padeda priimti geresnius sprendimus. Lyderis nebijo su kitais aptarinėti savo idėjų, nes tai paverčia jas išbaigtomis.

Realistiškumas

Realizmas yra viduriukas tarp optimizmo ir pesimizmo. Optimistai dažnai pervertina savo jėgas, pesimistai – atvirkščiai, praleidžia puikias progas. Realistai protingai įvertina situaciją ir priima sprendimus, kurie duos geriausius rezultatus.

Mokymasis

Siekis mokytis ir gauti naujų žinių neatskiriama lyderio savybė. Tai padeda tobulėti, įvesti kokybiškesnius valdymo modelius, generuoti vis geresnes idėjas, priimti tinkamus sprendimus. Lyderis privalo tobulėti nuolat, priešingu atveju jo vietą užims kitas lyderis.

Ramumas

Žmonės seka tik paskui pastovų lyderį. Todėl jis turi mokėti būti ramus bet kokiose gyvenimiškose situacijose. Lyderis supranta, kad emocijos tik ateina ir išeina neatnešdamos jokios naudos, todėl jas reikia priimti išsaugant ramų ir šaltą protą.

Siekimas geriausio

Geras lyderis ne tik palaiko aukštą lygį, bet ir nuolat jį kelia siekdamas tobulumo visose srityse. Jis nemato ribų, kiekvieną kartą pasiekęs aukštumą, užsibrėžia dar aukštesnę. Jis diktuoja aukščiausius standartus, į kuriuos visi nori lygiuotis, bet ne kiekvienas sugeba.

Kūrybingumas

Lyderis dažnai patenka į situacijas, kuriose reikalingas kūrybingumas. Įvairios nestandartinės situacijos, problemos, optimalios išeities ieškojimas – tokiais atvejais standartinio mąstymo ne visada užtenka. Todėl reikia keisti požiūrį į situaciją, ieškoti nestandartinių išeičių, keisti metodus.

Tai tik kelios savybės, kuriomis turi pasižymėti tikras lyderis. Jų galima rasti ir daugiau. Galite pabandyti įsivaizduoti: koks žmogus turi būti, kad jūs būtumėte pasiruošęs jį sekti? Kokiomis savybėmis jis turi pasižymėti? Užsirašykite šias savybes, paieškokite informacijos apie jas, kaip jas išsiugdyti. Nepulkite ugdyti visų iš karto. Didesnę naudą gausite ugdydami po vieną savybę vienu metu. Tokiu būdu tapsite lyderiu, kuris galės suburti dideles grupes ir siekti aukščiausių tikslų, taip darydamas pasaulį šiek tiek geresniu ne tik jums, bet ir aplinkiniams.