Manau, nerasime daug žmonių, kuriems būtų nereikalingi pinigai. Net ir tie, kurie sako, kad pinigų jiems nereikia, dažniausiai meluoja sau ir aplinkiniams. Kai kurie tai daro norėdami pateisinti savo elgesį arba padėtį, kiti nori pasirodyti esantys geresni už kitus, nes jiems „nereikia pinigų“. Nesiginčysiu, tikrai galima rasti tokių, kuriems pinigai iš tikrųjų nereikalingi. Tačiau, kiek tokių žmonių pažįstate jūs? Aš tokių dar nesutikau, todėl galime daryti išvadą, kad jų yra labai mažai. Ir tai yra visiškai normalu, juk turėdami pinigų galime gyventi komfortiškai, saugiai, galime padėti aplinkiniams, daryti pasaulį gražesniu ir geresniu.

Taigi, ką reikia daryti, kad uždirbtumėte daugiau?

Kiekvienas žmogus yra skirtingas, todėl nėra vieno recepto, kaip uždirbti daugiau. Tačiau jeigu skirsite laiko savianalizei ir surasite savybes, kurios trukdo bei savybes, kurių trūksta norint padidinti pajamas, o vėliau su jomis dirbsite, pajamos neišvengiamai išaugs.

Viskas, ką gyvenime žmogus turi yra jo elgesys ir mąstymas. Būtent nuo jo priklauso žmogaus sveikata, santykiai šeimoje bei kolektyve, pasiekimais ir, žinoma, pajamos.

Todėl paanalizuokime pagrindinius daug ir mažai uždirbančių žmonių mąstymo skirtumus. Yra pastebėta, kad žmonės, didelę dalį savo mąstymo skiriantys pergyvenimas, baimėms, seniems prisiminimams uždirba daug mažiau negu tie, kurie tam beveik neskiria laiko. Dar vienas ryškus skirtumas – turtingesni daug daugiau laiko skiria situacijų analizei, savianalizei bei planavimui. Mažesnes pajamas gaunantys asmenys tam laiko beveik iš vis neskiria. Remiantis šiais duomenimis darome išvadą, kad reikėtų atsikratyti ribojančių įsitikinimų, baimių, mažiau galvoti apie praeitį, kurioje nieko nebepakeisite ir tą laiką geriau skirti planų ir strategijų kūrimui, ambicingų ilgalaikių tikslų kėlimui bei įgyvendinimui.

Kiekvienas žmogus jaučia atitinkamas baimes arba turi tam tikrus įsitikinimus apie pinigus. Kuo didesnę suvokimo apie pinigus dalį užima neigiami įsitikinimai arba baimės, tuo sunkiau bus turėti daug pinigų. Organizmas turi automatinį savigynos instinktą ir jeigu žmogus yra įsitikinęs, kad dideli pinigai kelia pavojų (pvz., juos gali pavogti, atimti, dėl jų gali nužudyti, žmogus gali sugesti, neatskirti, kur tikri draugai, kur netikri ir pan.), tai jis niekada ir neturės daug pinigų. Paanalizuokite save ir kiekvienas rasite vienokias arba kitokias baimes arba įsitikinimus. Paanalizuokite tėvų elgesį, nes kituose pastebėti trūkumus yra daug lengviau. Didelė tikimybė, kad savo tėvų trūkumus perėmėte ir jūs, todėl analizuokite, kaip tėvai elgėsi su pinigais, ką apie juos kalbėdavo, galvodavo.

Baimė ne būtinai yra surišta su pinigais, baimė gali riboti veiksmus, kurie veda į praturtėjimą. Kai kurie žino, ką reikia daryti, kad pajamos išaugtų, tačiau juos stabdo nesėkmės baimė, aplinkinių nuomonė bei kitos įvairios baimės. Lygiai tas pats ir su įsitikinimais, tokiais kaip: „aš per senas“, „tai ne mano jėgoms“, „susiklostė tokios aplinkybės“ bei daugelis kitų klaidingų ir stabdančių įsitikinimų.

Vien susitvarkę su visais ribojančiais įsitikinimais jau pajausite ženklius rezultatus. Tačiau norėdami pasiekti aukščiausius finansinius tikslus, turite žinoti, ko siekiate ir kokiais būdais tai pasieksite. Be tikslo ir nesuplanuoti veiksmai gali kažkur nuvesti, tačiau kur – niekas nežino. Norėdami pasiekti užsibrėžtą tikslą, turite jį tiksliai apsibrėžti, susidaryti planą (kokiais konkrečiais veiksmais jo sieksite), nuolat analizuoti ir spęsti problemas ir svarbiausia – veikti pagal numatytą planą. Nedideles pajamas gaunantys žmonės taip pat veikia, tačiau jie daro tik tai, ką daryti juos priverčia aplinkybės ir trumpalaikiai norai – jie dirba paprastą, neatsakingą darbą, neplanuoja jokių didelių pokyčiu, pinigus leidžia neapgalvotai. Kai tuo tarpu dideles pajamas gaunantys žmonės nebijo atsakingos ir gal šiek tiek rizikingesnės veiklos, jie tikslingai veikia pagal planą tiksliai žinodami ką, kaip ir kada turi nuveikti bei įgyvendinti. Jų išlaidos būna apgalvotos ir leidžia jie sau pirkti dažniausiai tik tai, kas artina prie numatyto plano įgyvendinimo, o ne tolina nuo jo.

Turtingu gali tapti kiekvienas išsikėlęs sau tokį tikslą. Tik reikia suprasti, kad vien straipsnių, knygų, seminarų medžiaga nepadės priartėti prie šio tikslo. Žinios be praktinio panaudojimo naudos neatneša. Jeigu nori gauti naudą, kuo greičiau pasiimk užrašus, pradėk analizuoti save, rask daugiau informacijos apie tai, kaip spręsti problemas, kurios trukdo pasiekti norimą tikslą, sudaryk veiksmų planą ir pradėk veikti!