Mokėjimas bendrauti – viena reikalingiausių savybių siekiant aukštesnių tikslų . Nemokate bendrauti? Tuomet norėdami pasiekti tikslą turėsite eiti sunkiausiu keliu. Jei apskritai jį pasieksite. Mokėti bendrauti reikia su įvairiausiais žmonėmis, o ypač svarbu žinoti, kaip susitarti su tais, su kuriais susitarti yra sunku.

Pirmoji taisyklė: sutarti galima su kiekvienu, net su tuo, su kuriuo galvojate, kad susitarti neįmanoma. Reikalingos tik reikiamos žinios ir jų panaudojimas. Žmonės – skirtingi, todėl ir tartis su kiekvienu reikia skirtingai. Negalima naudoti vieno būdo visiems. Todėl pradėkite nuo žmogaus pažinimo, supraskite, ką jis mėgsta, kokie žmonės jam patinka ir nepatinka. Kuo daugiau informacijos turite apie žmogų, tuo lengviau su juo susitarti.

Daugeliu tyrimu įrodyta, kad žmonėms patinka panašus į juos. Todėl pradėkite kopijuoti to žmogaus elgesį, su kuriuo norite sutarti. Kabėkite tuo pačiu tonu, stiliumi, nepamirškite ir kūno kalbos. Kai su žmogumi kalbėsite jo kalba, jis jus geriau supras ir labiau jumis pasitikės ir tai palengvins susitarimą. Tačiau nepersistenkite, tai turi atrodyti natūraliai.

Kitas žingsnis išsiaiškinti, ko žmogus nori. Visada galioja taisyklė: „Jeigu norite ką nors gauti, turite ką nors ir duoti“. Todėl pokalbį pradėkite ne nuo savo interesų, o nuo pašnekovo. Išsiaiškinkite, kas jam įdomu, ką jis mėgsta, ką jis nori pasiekti savo susitarimu. Palaikykite pašnekovo poziciją, o kai pajausite, kad pašnekovas pradeda jumis pasitikėti, atsipalaiduoti, tuomet galite siūlyti savo poziciją, interesus ir pradėti tartis. Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės negali susitarti yra nuomonių išsiskyrimas, gilindamiesi į pašnekovo poziciją lengviau galėsite rasti abiem tinkamą variantą. Gilinimasis į pašnekovo poziciją turi būti nuoširdus, o ne apsimestinis. Jūs turite į situaciją pasižiūrėti jo akimis. Nuoširdžiai įvertinę situaciją iš dviejų skirtingų pozicijų, suprasite, kokį sprendimą priimti, kad abi pusės turėtų naudą.

Dažnai pasitaiko, kad pašnekovas nenori nusileisti. Tai gali rodyti, kad jis mato tik savo poziciją ir visiškai nesigilina į jūsų. Tokiu atveju pasistenkite parodyti savo poziciją, aiškiai išsakykite savo jausmus, parodykite, kad iš pašnekovo siūlomo varianto naudą turės tik jis, o jūs atvirkščiai turėsite žalą. Kita priežastis, kodėl pašnekovas gali nenusileisti – tokia jo taktika ir strategija. Gali būti, kad jis taip elgiasi nuolat ir žino, kad tokiu būdu galima pasiekti daugiau. Jūs galite pasakyti, kad nenusileisite ir susitarimą suprantate kaip kompromisą. Taip pat pasiūlykite išeitį, pasakykite, kad duosite tai, ko jis nori mainais į kažką, ko norite jūs.

Pasitaiko ir tokių atveju, kad net išbandžius viską, susitarimas vis tiek nepasiekiamas. Ir tai yra normalu. Ne visada galima rasti abiem pusėms naudingą išeitį. Tai nereiškia, kad susitarti šiuo atveju neįmanoma. Susitarti įmanoma visada, tačiau ne visada verta, nes susitarimo kaina gali būti per didelė. Neverta aukotis ir nusileisti tik tam, kad būtų susitarta, išsaugoti ryšiai ar santykiai, nes tai gali peraugti į naudojimąsi jumis. Susitarimas yra geras tik tada, kai abi pusės iš jo turi naudos ir nei viena nėra nuskriausta.