Nusistatymas. Norint kažko siekti, pirmiausia reikia turėti tikslą. Jeigu tikslas suformuluojamas blogai, tampa labai sunku jo siekti, o dažnai tai tampa pagrindine priežastimi, dėl ko tikslas nepasiekiamas. Pavyzdžiui, „Noriu būti turtingas“ – tai nekonkretu ir tuo labiau neišmatuojama. Kas yra būti turtingu? Ar tai yra turėti konkrečią sumą seife, banko sąskaitoje? Kokia tai suma? 100 Lt ar milijardas? Gal tai kokios nors pastovios pajamos? Kokiu būdu gaunamos pajamos? ir taip toliau. Todėl reikėtų, kad tikslas atitiktų kelis pagrindinius kriterijus.

Pirmiausia jis turi būti konkretus ir išmatuojamas. „Planuoju turėti 1000 000 Lt sąskaitoje, gauti pastovias pasyviąsias pajamas ne mažiau 100 000 Lt per metus, neturėti skolų, pajamas gauti legaliai“. Nusistačius tokį tikslą jau galime matyti, kokių rezultatų reikia pasiekti, kad tikslas būtų įgyvendintas. Nereikėtų užsibrėžti tikslo, kurio nežinote kaip pasiekti, tikslas turi būti realus. Jeigu dabar uždirbate 10 000 Lt per metus, o tikslą užsibrėžiate po metų uždirbti milijoną, tikimybė, kad tai pasieksite, neįsivaizduodami kaip, yra nedidelė. Aišku viskas yra įmanoma, gal radus atitinkamo lygio mokytoją, arba pamačius ir išanalizavus tinkamus pavyzdžius tai bus lengvai įgyvendinama, bet dažniausiai žmogus taip greitai netobulėja ir gaudamas tokias pajamas jis negali taip pakeisti savo mąstymą, kad gauti 100 kartų didesnes pajamas per tokį trumpą laikotarpį. Tai gali būti didesnio periodo tikslas, kuris susidarys iš daugiau smulkesnių. Stenkitės tikslą padaryti kiek įmanoma aiškesnį, tai palengvins tikslo siekimą.

Tikslas turi būti apibrėžtas laike. Šis punktas dažnai koreguojamas planavimo etape, nes ne visada būna lengva nustatyti, kada pavyks pasiekti tikslą. Būna ir kitokių situacijų, kai tikslo pasiekimo laikas griežtai apibrėžtas. Tokiu atveju lieka planuojant ieškoti būdų, kaip jį pasiekti iki nustatyto termino. Jeigu nėra nustatyta, kada tikslas turi būti įgyvendintas, tai didelė tikimybė, kad jo bus siekiama labai ilgai arba jis iš vis nebus pasiektas, nes žmogus linkęs atidėti nesvarbius dalykus į šalį, dėl malonesnių užsiėmimų. Įvedę laiką į savo tikslą, padarysime jį svarbiu bei galėsime kontroliuoti.

Planavimas. Turėdami aiškų konkretų tikslą, turite susidaryti žingsnius, kaip iki jo prieisite. Pirmiausia reikia surinkti informaciją, kokiais būdais galima pasiekti užsibrėžtą tikslą ir išsirinkti vieną arba kelis labiausiai tenkinančius variantus. Žingsniai turėtų būti ne per dideli, kad galėtumėte nebijodami juos vykdyti, tačiau ir ne per maži, kad vyktų tobulėjimas ir tikslas būtų pasiektas greičiau. Dažna klaida –  per dideli plano žingsniai. Pavyzdžiui, žmogaus tikslas yra dėstyti 1000 žmonių auditorijai, nors jis paniškai bijo viešo kalbėjimo. Jeigu jo žingsnis bus dėstyti 300 ar 100 žmonių auditorijai, tai didelė tikimybė, kad šio žingsnio jis niekada nežengs, visada ras atsisakymo priežastį, vengs ir išsisukinės.  Todėl tokiam žmogui reikėtų pradėti nuo 5 žmonių auditorijos, o gal net nuo auditorijos be klausytojų.

Kad sėkmingai pasiektumėte užsibrėžtą tikslą, turite nuolat stebėti plano vykdymą, fiksuoti pasiektus rezultatus ir, reikalui esant, atlikti pakeitimus.

Kiekvienas plano žingsnis yra kaip smulkesnis tikslas. Užduotis, kaip ir tikslas, turi būti kiek galima konkretesnė, aiški, apibrėžta laike. Sudarius planą turi būti aišku, kad įvykdžius visas plane numatytas užduotis, jūs pasieksite tikslą. Sudarinėdami planą būtinai įvertinkite turima laiką, galimybes, resursus. Pasistenkite įvertinti savo dienotvarkę – ar tikrai galėsite skirti tiek laiko, kiek numatyta plane, ar gerai įvertinote užduočiai atlikti reikalinga laiką, bei kitus resursus: finansus, pažintis. Ne visada įmanoma, tačiau verta pasistengti įvertinti galimas problemas, taip galime joms pasiruošti arba jų išvengti. Geras planas sutaupys daug laiko, jėgų ir kitų išteklių. Turėdami planą, matysite, kokias užduotis turite atlikti ir kada pasieksite savo tikslą.

Siekimas. Nusistačius tikslą ir susidarius planą, didžioji darbo dalis jau yra padaryta, tačiau lieka pati svarbiausia – tikslo siekimas ir viso proceso kontroliavimas. Kad sėkmingai pasiektumėte užsibrėžtą tikslą, turite nuolat stebėti plano vykdymą, fiksuoti pasiektus rezultatus ir, reikalui esant, atlikti pakeitimus. Pirmiausia reikia nusistatyti plano vykdymo kontrolės periodiškumą. Tai gali būti karta per dieną, savaitę, mėnesį. Periodiškumas priklausys nuo to, koks yra tikslas. Pagrindinis stebėjimo tikslas yra nustatyti kokios užduotys įvykdytos ir kokie rezultatai pasiekti, sulyginti pasiektus rezultatus su tais, kurie buvo suplanuoti, padaryti išvadas, priimti reikiamus sprendimus, pakeitimus. Jeigu viskas vyksta pagal planą, jokių veiksmų imtis nereikia. Kita situacija – kai ne viskas vyksta pagal planą. Tuomet reikia planą pakoreguoti, keisti prioritetus, užduotims skirtą laiką ir panašiai. Jeigu jau atsitiko taip, kad visiškai viskas vyksta ne pagal planą, tuomet reikėtų peržvelgti patį tikslą bei planą, tikriausiai juos reikia perdaryti. Arba gali iškilti ir kita problema – valios arba motyvacijos stoka, tuomet reikia pasidomėti kaip sustiprinti savo valią, pakeisti aplinkybes, paieškoti motyvacinių technikų