Kiekvieno žmogaus gyvenime būna situacijų, kai jis padeda kitiems prieš savo valią, nors to ir nenori ar turi kitų daug svarbesnių reikalų. Kodėl daugelis nesugeba atsisakyti daryti to, ko iš tikrųjų daryti nenori? Kodėl taip sunku pasakyti „ne“? Šiame straipsnyje jūs rasite kelis patarimus, kaip užtikrintai sakyti „ne“, kai tikrai norite tai pasakyti.

Situacijos kada jūs turite pasakyti „ne“

Egzistuoja daugybė skirtingų situacijų, kuriose jūs turite atsisakyti padėti, tačiau jas visas galima padalyti į dvi dideles grupes. Pirma grupė – tai situacijos, kuriose jūsų prašo dalykų, kuriems reikia pinigų, daiktų, paslaugų arba laiko, kurių jums neužtenka. Antra grupė – tai situacijos, kuriose reikalaujama daryti tai, ko jūs tikrai nenorite ir ko jums daryti nebūtina.

Kodėl jūs turite pasakyti „ne“

Kiekvieną dieną žmonės prašo įvairiausių paslaugų. Vieni todėl, kad jiems reikia pagalbos ir jie nesugeba patys susitvarkyti, kiti todėl, kad mėgsta išsisukinėti nuo darbo ir jį suversti kitiems, treti dėl to, kad nori pabendrauti. Pasaulis sutvertas taip, kad žmogui vien savo jėgų nepakanka, visiems kartais reikalinga pagalba. Tačiau net jeigu turite pakankamai laiko, kad išpildytumėte vieną arba kitą prašymą, reikėtų išmokti sakyti „ne“ tiems prašymams, kurių nenorite daryti arba žinote, kad tą laiką tikrai galite praleisti naudingiau.

Mokėjimas pasakyti „ne“ labai svarbus gerai emocinei ir psichinei savijautai. Aišku, jūs galėtumėte švaistyti savo laiką prašymų vykdymui. Gal net galėtumėte tai daryti nuolat, bet ankščiau ar vėliau tai negatyviai atsilieps jums ir jūsų gyvenimui. Nukentės kitos jūsų gyvenimo sritys, jūs pradėsite jaustis prislėgtas ir pavargęs. Skirsite mažiau laiko žmonėms, kuriuos mylite, dalykams, kurie jums atneša nauda ir pasitenkinimą. Dėl to stipriai sumažės jūsų savivertė. Atsisakant daryti tai, ko nenorite arba negalite padaryti, jūs ne tik pakelsite savivertę, bet ir tapsite labiau vertinamas aplinkinių, nustosite būti marionete kitų žmonių akyse ir tapsite žmogumi, kuris žino, kas jo gyvenime svarbiausia.

Kodėl taip sunku pasakyti „ne“

Dauguma labiau linkę sakyti „taip“. Viskas prasideda nuo auklėjimo. Jau ankstyvoje vaikystėje įprasta klausyti tėvų, auklėtojų, mokytojų, vyresniųjų ir daryti tai, kas pasakyta, net jeigu tai nepatinka. Taip tęsiasi, kol žmogus tampa savarankiškesnis ir pradeda elgtis taip, kaip nori, ir vis mažiau klauso kitų. Tačiau įpročio atsikratyti sunku, ir dauguma toliau sutinka daryti tai, ko jų prašo kiti.

Atsispirti kitų prašymams nėra lengva. Norint sulaukti kitu pagalbos yra naudojamas kaltės, gailesčio jausmas, įvairios kitos žmogaus silpnybės. Silpnybių turi kiekvienas žmogus ir jeigu jūs skaitote šį straipsnį tikriausiai kiti dažnai naudojasi jūsų silpnybėmis ir jums sunku pasakyti „ne“. Todėl reikia prisiminti, kad kiekvienas žmogus turi mokėti „pastovėti“ už save, nes kitaip taps marionete kitų žmonių rankose.

Kaip pasakyti „ne“

Pirmiausia reikia žinoti priežastį, kodėl jums reikia pasakyti „ne“. Visada užduokite sau klausimus: „Ar noriu tai daryti?“, „At tai nekenkia sveikatai?“, „Ar galiu tai padaryti?“, „Ar man to reikia?“, „Ar turiu tam laiko?“, „Ar neturiu svarbesnių reikalų?“. Atsakius į šiuos klausimus, jūs žinosite atsakymą, kurį turite pasakyti. Jeigu atsakymas yra „ne“, tuomet reikia pagalvoti kokia forma jį pateikti. Tam, kad atsakymas būtų priimtas rimtai, būtina išmokti kūno kalbą. Neužtenka paprasčiausiai pasakyti ne, reikia tai pasakyti visu savo kūnu. Jeigu sakote „ne“, o jūsų kūnas rodo abejojimą, tai pagalbos prašytojui bus ženklas, kad jis gali bandyti jus įtikinėti toliau. Todėl parodykite savo tvirtą nusistatymą kūnu. Pirmiausia užmegzkite stiprų akių kontaktą – nenukrapinėkite žvilgsnio ir neslėpkite akių. Mimika turi rodyti tvirtumą, griežtumą, nesišypsokite, neįtempkite antakių, būkite atsipalaidavęs, tai parodys, kad jūsų atsakymas rimtas.

Kaip suformuluoti atsakymą „ne“

  • Paprastas „ne“. Efektyvu paprastose situacijose, kai nereikia nieko aiškinti.
  • „Ne“ su supratimu. Jus parodote, kad suprantate situaciją, bet niekuo negalite padėti.
  • „Ne“ su paaiškinimu. Pasakote „ne“ ir paaiškinate savo pasirinkimą.
  • Atidėtas „ne“. Paprasčiausiai duodate sau laiko pamastyti, pasakote, kad pagalvosite, pažiūrėsite savo planus. Didelė tikimybė, kad atsakymo iš viso nereikės.
  • Sąlyginis „ne“. Sakote „ne“ tačiau jeigu pasikeis sąlygos, tikėtina jūs pasakysite „taip“.
  • „Ne“, tai mano pasirinkimas, gerbk jį. Jūs pasakėte ne ir prašote žmogaus pagarbiai į tai žiūrėti ir nebeįkalbinėti toliau.
  • Įtikinamasis „ne“. Jūs sakote „ne“ ir atsakant į įkalbinėjimus įtikinate žmogų, kad nepakeisite savo sprendimo.

Egzistuoja daugybė „ne“ variantų, kiekvienai situacijai reikalingas atitinkamas „ne“. Svarbiausia, kad jūs išmoktumėte sakyti „ne“ ir pateiktumėte taip, kad niekam nekiltų abejonių dėl jūsų pozicijos.

Keli patarimai

Elgesys. Sakyti „ne“ galima pasyviai arba agresyviai. Nei vienas iš variantų nėra tinkamas. Pasyvus elgesys atsisakymas retai kada priimamas rimtai, prašantysis mato, kad tai nėra tvirtas atsakymas, todėl tikrai bandys įkalbinėti toliau ir didesnė tikimybė, kad jus būsite įkalbėtas. Agresyvus atsakymas dažniausiai bus suprastas ir niekas jums nebeturės jokių klausimų, tačiau taip gadinate savo įvaizdį bei psichiką. Reikėtų rasti aukso viduriuką. Žinoma, kartais būna situacijų, kai reikia panaudoti agresyvia atsakymo formą, tačiau viduje turite stengtis išlikti ramus.

Melas. Dažnai žmonės sakydami „ne“ naudoja melą, kad pagrįstų savo atsisakymą. Jeigu jūs meluojate, jūsų kūnas rodo jūsų neužtikrintumą. Visiškai priešingai,  jeigu sakote tiesą, kūnas rodo pasitikėjimą ir užtikrintumą, kas sustiprina atsakymą. Be to, melas gali būti išaiškintas, dėl ko galima sugadinti santykius, reputaciją, o tai susigrąžinti yra pakankamai sunku.

Atkaklumas. Stenkitės nekeisti savo sprendimo, jeigu jūs pasakėte tvirtą „ne“, ginkite savo pasirinkimą. Nuomonę galima pakeisti tik tuo atveju, jeigu prieš tai buvote ne viską įvertinę arba pasikeitė aplinkybės. Svarbiausia, neleiskite kitiems pakeisti jūsų pasirinkimo pasinaudojant silpnybėmis.