Kiekvieną dieną žmonės patiria įvairias emocijas. Efektyvus emocijų valdymas yra svarbus kiekvienam, nes smegenys dažniausiai duoda pirmenybę emocijoms. Yra daug žodžių, kuriais galime aprašyti tai, ką jaučiame, tačiau visas emocijas galima suvesti į penkias pagrindines: džiaugsmas, liūdesys, pyktis, baimė ir gėda.

Dažniausiai, kuo stipresnė arba intensyvesnė emocija, tuo didesnė tikimybė, kad būtent ji jums diktuos, ką daryti. Pirmiausia žmonės yra emocionalios būtybės, todėl bet kokia pirma reakcija į aplinkos veiksnius bus emocionali. Niekas negali kontroliuoti šios proceso dalies. Tačiau galime kontroliuoti mintis, atsirandančias po emocijos, ir dėl šios priežasties tik nuo mūsų priklauso, kaip reaguosime į emocijas.

Išvystytas emocinis intelektas padeda suprasti ir kontroliuoti savo reakcijas į emocijas. Nuo emocinio intelekto lygio priklauso daugelio gyvenimo sričių kokybė, jis turi įtaką beveik viskam, ką darome arba kalbame kiekvieną dieną. Emocinis intelektas formuojasi nuo pat mažens. Pirmiausia įtaką daro aplinka, tėvai, giminaičiai, draugai, įvairūs įvykiai, patirtis. Vieniems pasiseka labiau, nes jie gali pasigirti stipriai išvystytu emociniu intelektu, o kitiems atvirkščiai dėl aplinkos įtakos jis išvystytas prasčiau. Tačiau ir vieni ir kiti emocinį intelektą, kaip ir daugelį kitų savybių, gali vystyti ir siekti idealo.

Emocinis intelektas yra savo ir aplinkinių emocijų supratimas bei valdymas. Tokiu būdu jį galima suskirstyti į 4 dalis:

Asmeninių emocijų supratimas.

Vienintelis būdas suprasti savo emocijas – skirti pakankamai laiko jų apmąstymui, atsiradimo priežasčių suvokimui. Jeigu jūs gerai suprasite savo emocijas, tuomet dažniau naudositės teisingomis galimybėmis, naudosite savo stipriąsias puses problemų sprendimui ir neleisite emocijoms jūsų riboti.

Savikontrolė

Savikontrolė pasireiškia tada, kai jūs imatės veiksmų arba atvirkščiai, susilaikote nuo jų, nors emocijos liepia elgtis priešingai. Kai kurios emocijos gali sukelti stingdančios baimės jausmą, kuris apsunkina mąstymą ir veiksmus, dėl ko žmogus negali rasti išeities iš susidariusios situacijos. Visiškai priešingas jausmas – euforija – taip pat nepadeda blaiviai mąstyti.

Kitų žmonių emocijų supratimas

Suprasdami kitų žmonių emocijas galime daug geriau matyti, kas iš tikrųjų su jais vyksta. Stebėjimas ir klausimas yra dvi pačios svarbiausios savybės, padedančios suprasti kitų žmonių emocijas. Bendraujant geriausia būti neutraliam, be jokių išankstinių nusistatymų, kurie stipriai iškreipia supratimą.

Kitų žmonių emocijų valdymas

Kuo silpnesnis ryšys su kitu žmogumi, tuo sunkiau perduoti jam savo mintį. Jeigu norite, kad žmonės jūsų klausytų, turite praktikuotis santykių valdyme ir ieškoti privalumų, kurie stiprintų ryšį.

Emocinio intelekto ugdymas

Pirmas žingsnis kurį reikėtų žengti, norint ugdyti emocinį intelektą yra emocijų supratimas, kurį, kaip jau minėjau, geriausia ugdyti stebint ir analizuojant savo emocijas ir jų atsiradimo priežastis. Kai sąmoningai suprantate savo emocijas, tuomet galite pradėti jas kontroliuoti.

Kaip ugdyti savikontrolę

Teisingas kvėpavimas. Negilaus kvėpavimo dažniausiai užtenka tik pagrindinėms gyvybinėms funkcijoms, tokiu atveju smegenys gauna mažiau deguonies. Dėl šios priežasties gali sumažėti koncentracija, susilpnėti atmintis, prasidėti nuotaikų kaita, nerimas, depresija ir kitos įtampą keliančios mintys, o taip pat ir energijos trukumas, kuris apsunkina savikontrolę. Todėl stenkitės kvėpuoti giliai ir ramiai.

Emocijų ir racionalaus mąstymo užrašai. Padalinkite lapą į dvi dalis ir viename stulpelyje užrašykite, ką jums pataria daryti emocijos, o kitame – ką jums sako jūsų racionalus mąstymas. Kiekvieną kartą atsidūrus sudėtingoje situacijoje naudokite šį metodą – matydami prieš save du sprendimo būdus, galėsite juos įvertinti ir pasirinkti geriausią.

Viešai kalbėkite apie savo tikslus. Tai vienas iš geriausių būdų motyvuoti ir kontroliuoti save. Jeigu draugams, šeimos nariams nuolat aiškiai sakysite, ką ruošiatės pasiekti, tai taps jūsų atsakomybe. Jūs stengsitės pasiekti tikslą tam, kad nereikėtų patirti gėdos jausmo.

Skaičiuokite iki dešimties. Vienas populiariausių būdų kontroliuoti savo pyktį. Kiekvieną kartą kai jaučiate agresiją, pyktį, sustokite, giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, pakartokite tai neskubant dešimt kartų. Kvėpavimas lydimas skaičiavimo padės atsipalaiduoti ir sulaikys nuo skubotų veiksmų.

Kaip ugdyti kitų žmonių emocijų supratimą

Stebėkite žmonių kūno kalbą. Žmogus perduoda informaciją ne tik žodžiais, bet ir gestais, veido išraiška, laikysena, išvaizda. Dažniausiai kūno kalba turi didesnę reikšmę negu žodinė, tą patį teiginį pasakius su skirtinga veido išraiška jo reikšmė gali stipriai kisti. Kai kurias atvejais nereikalingi net žodžiai – mūsų apranga, šypsena, akys gali pasakyti daugiau negu žodžiai. Norėdami suprasti kūno kalbą, pasigilinkite į ją, sužinokite, kokią reikšmę turi atitinkami signalai.

Koncentruokite dėmesį į tuos, su kuriais bendraujate. Niekada nepavyks pajausti kito žmogaus jeigu jūs būsite visą dėmesį sutelkęs į save. Bendraujant reikėtų stengtis mažiau kalbėti apie save ir labiau gilintis į pašnekovą, nesiblaškyti.

Klausykite. Klausantis reikėtų gilintis į tai, ką pašnekovas sako, suprasti, nesupratus nebijoti paklausti. Reikėtų stengtis pašnekovo nenutraukinėti, palaukti, leisti jam išsakyti mintį iki galo. Savo elgesiu parodykite, kad jums įdomu klausytis. Nedarykite skubotų išvadų, išklausykite, supraskite, tada kažką spęskite.

Pastatykite save į kito vietą. Mokėjimas pasižiūrėti į situaciją kito žmogaus akimis – labai svari savybė, padedanti geriau suprati aplinkinius. Pastatę save į kito žmogaus vietą, jūs situaciją galėsite vertinti daug objektyviau.

Kaip ugdyti kitų žmonių emocijų valdymą

Ugdykite savo bendravimo stilių. Pagalvokite kokiais žodžiais jus apibūdina draugai, šeima, kolegos. Jie gali jus apibūdinti įvairiai: rimtas, juokingas, protingas, grubus, piktas, kontroliuojantis save, plepus, draugiškas, paslaugus. Išrinkite geriausias savybes, kurias aplinkiniai vertina labiausiai ir bandykite jas stiprinti. Gal norite pridėti kokią nors savybę, kurios neturite? Nebijokite, išsiugdykite ją, ji tikrai jums padės. Išsirinkite ir neigiamas savo savybes, kurios jums labiausiai trukdo, atneša nemažai problemų, ir stenkitės jų atsikratyti. Taip aplinkiniuose išsauksite daug palankesnes emocijas.

Stebėkite savo siunčiamus signalus. Stenkitės kreipti dėmesį į tai, kaip sutampa arba nesutampa tai, ką jus norite pasakyti su jūsų balso tonu ir kūno kalba. Dažnai pasitaikanti situacija, kai žmogus sako, kad jam viskas gerai, tačiau kūnas, manieros ir balsas siunčia visiškai priešingus signalus. Pagavę save situacijose, kai jūsų siunčiami signalai sumaišyti, pasistenkite pakeisti savo elgesį arba paaiškinkite signalų nesutapimą aplinkiniams.

Ugdykite kitų pasitikėjimą jumis. Norint išugdyti pasitikėjimą, reikia laiko, tačiau prarasti jį galima per kelias sekundes. Pasitikėjimas yra pats svarbiausias ir tuo pačiu sunkiausias uždavinys, siekiant užmegzti ir išlaikyti ryšius. Pasitikėjimas susideda iš atvirumo, norėjimo dalintis, žodžių pagrindimo veiksmais, žodžio laikymosi ir tai tik keli pasitikėjimo formavimo aspektai.