Kiekvienas į šį pasaulį ateina su įgimtu potencialu. Tačiau laikui bėgant jis didėja arba mažėja. Tai pirmiausia priklauso nuo to, kokioje aplinkoje žmogus auga, kaip jis yra auklėjamas ir galiausiai – kaip jis su savimi elgiasi. Kiekvienas žmogus turi galimybę pasirinkti, kuria kryptimi keliauti, o jos gali būti tik dvi: augimas arba degradavimas. Dažnai žmogus nesusimąsto, kuria kryptimi keliauja, nors tai turi būti vienas iš pagrindinių klausimų, kurį sau turime užduoti nuolat.

Kokia kryptimi žmogus keliauja, priklauso nuo jo elgesio, savybių, įpročių, mąstymo. Visa tai galima pavadinti programa, kuri veda viena arba kita kryptimi. Ir šios programos vienu mygtuku įjungti nepavyks. Norint kad ji vestų į augimą, reikia nuolat stebėti savo programą, ją koreguoti, ir tuomet palaipsniui bus galima pamatyti jos rezultatą. Lygiai taip pat, nekreipiant dėmesio į programą palaipsniui ji blogina gyvenimo kokybę ir gali privesti iki tokios būklės, kai ką nors pakeisti bus neįmanoma.

Kaip žmogus išnaudoja savo potencialą, priklauso nuo to, kaip jis elgiasi su:

  • Savo kūnu
  • Savo emocijomis
  • Savo mintimis

Jeigu norite augti, tobulėti, turite elgtis su savo kūnų kaip su įrankiu, kurį būtina saugoti. Tai reiškia sveikai maitintis, sportuoti, kvėpuoti, praustis. Tik tokiu būdu jis jums tarnaus ilgai ir energingai.

Emocijos yra kiekvieno žmogaus gyvenimo variklis ir joms reikia skirti pakankamai dėmesio. Tai reiškia išlaikyti pozityvumą, negatyvias mintis transformuoti į pozityvias, ieškoti, kodėl atsirado šis negatyvumas ir kokią naudą jis gali atnešti. Juk kiekvienas gyvenime siekiame laimės, todėl reikia įnešti į gyvenimą tai, kas suteikia džiaugsmą, malonumą, laimę.

Mintys ir mąstymas yra tai, kas padeda kurti ir įnešti į šį pasaulį ką nors naudingo. O tam, kad  pilnai išnaudotume mąstymo potencialą, reikia jį treniruoti, skirti jam užduotis, mokytis, rinkti informaciją, skaityti, dalyvauti seminaruose ir tai pritaikyti praktikoje.

Galima judėti ir į priešingą pusę. Tai yra nesirūpinti savo kūnu – valgyti nesveiką maistą, nedaryti fizinių pratimų. Nesirūpinti savo emocine būsena – būti prislėgtam, užsidariusiam, visur matyti tik negatyvius momentus. Nesirūpinti savo mintimis – nesimokyti, leisti smegenims užmigti, kaupti nereikalingą informaciją.

Kiekvienas žmogus turi labai didelį potencialą, bet retas jį išnaudoja tinkamai. Kūnas, emocijos, mintys iš pirmo žvilgsnio atrodo smulkmenos. Tačiau dauguma nesusimąsto, kokią didelę įtaką maži sprendimai ir veiksmai padaro šioms sudedamosioms. Nesirūpindami savo kūnų jausitės silpni, neenergingi, būsite nuolat persekiojami ligų ir gyvensite trumpai, bei visa tai turės įtakos ir emocinei būsenai. Nesirūpinkite savo emocine būsena ir visą gyvenimą būsite nelaimingas, kas vėlgi papildomai atsilieps ir fiziniam kūnui. Nesirūpinkite savo mintimis ir mąstymu ir tapsite bejėgiai, neturėsite galimybės įnešti savo indėlį į visuomenę, o tai palaipsniui atsilieps tiek emocinei būsenai, tiek fiziniam kūnui. Neužduodami sau klausimo, kuria linkme šiuo metu keliaujate, rizikuojate tapti tais, kurie save palaipsniui naikina. Savęs nesunaikinsite per dieną, bet palaipsniui tai darydami po kelerių metų aiškiai pamatysite rezultatus. Numatyti savo ateitį nesunku: stebėkite, kaip su savimi elgiatės ir tai jums parodys, kokiu tapsite po kelerių metų, jeigu nepasikeisite.

Ką daryti? Pirmiausia supraskite, kuri programa dominuoja. Gal dirbate nemėgstamą darbą ir dėl to nuolat jaučiatės nelaimingi, gal užaugęs pilvas neduoda ramybės ir nuolat jaučiatės išsekę, gal jaučiate, kad esate nenaudingas ir niekam nereikalingas. Sąžiningai paanalizuokite save, savo programą ir imkitės ryžtingų veiksmų, kurie padės visa tai pakeisti ta linkme, kuria norite keliauti.