Kiekviena moteris nori būti laiminga turėdama šalia savęs partnerį, kurį galėtų pavadinti tikru vyru. Kokiomis charakterio savybėmis ir būdo bruožais turi pasižymėti tikras vyras? Kiekvienam atsakymas į ši klausimą yra individualus, bet iš visų savybių galima išskirti kelias pagrindines, kuriomis išsiskiria tikri stipriosios lyties atstovai.

Atsakingumas. Vyriška savybė, kuri yra pirmoje vietoje ne šiaip sau. Kiekviena moteris svajoja, kad jos vyras arba palydovas turėtų šią savybę. Ši savybė atsiskleidžia, kai veiksmai sutampa su žodžiais. Dauguma psichologų pritaria, kad vyras negali tapti tikrai laimingu, jeigu nepradės jausti atsakomybės už save ir savo artimuosius.

Sprendimų priėmimas. Labiausiai moterų vertinama savybė vyruose. Svarbiausia, kas žavi damas, tai stiprus charakteris, iniciatyva ir sugebėjimas įvairiose (stresinėse, nestandartinėse, konfliktinėse ir .t.t.) situacijose priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas glaudžiai susijęs su atsakingumu. Svarbu ne tik priimti sprendimus, bet ir atsakyti už jų pasekmes, todėl ne mažiau reikšmingas aštrus protas, kuris padės priimti geriausius sprendimus ir įveikti bet kokią problemą.

Jėga. Vyro jėga auga, kai jis gali kuo nors rūpintis ir ką nors saugoti. Jis turi būti pakankamai stiprus fiziškai ir protingas, kad galėtų apginti save ir savo artimuosius. Šiais laikais nemažai reiškia ir pajamos, šiuolaikiniame globaliame pasaulyje didelė dalis saugumo priklauso būtent nuo jų. Tikras vyras moka nugalėti savo baimes, nepalūžta ir nepasiduoda, nuo jo visada sklinda energija ir pasitikėjimas. Jis turi pakankamai jėgų, kad galėtų kontroliuoti save ir savo gyvenimą.

Sunkumų nebijojimas. Labai svarbi savybė, kuri parodo vyro patikimumą. Mokėti būti stipriu įvairiose situacijose, turėti geležinę valią. Į sunkumus vyras turi žiūrėti kaip į tobulėjimo galimybę. Stipriajai lyčiai svarbu  nuolatos įveikti kokius nors sunkumus, užduotis, problemas. Tik įveikdamas save ir iškilusias situacijas vyras auga ir ugdo savo vyriškumą.

Lyderio savybės. Vyras turi sugebėti formuoti ir vienyti aplink save žmones – būti charizmatiškas. Jis turi pasirinkti grupę ir būti atsakingas už jos augimą. Vyrui svarbu būti vedančiuoju darbe ir šeimoje. Jis turi būti energingas, trykšti noru visada judėti pirmyn, būti pilnas pasitikėjimo. Geras lyderis moka aiškiai formuluoti savo mintis, išklausyti ir suprasti kitus, tai tas žmogus kuriuo galima pasitikėti.

Turėti tikslą ir vertybes. Vyras negali gyventi be tikslo, jis yra kūrėjas. Vyras turi tvirtai žinoti kas jis, ko siekia ir kokiomis vertybėmis vadovaujasi. Jis ne tik turi tikslą, bet ir jį pasiekia, įveikdamas visas kliūtis ir atsikeldamas po kiekvieno kritimo. Tikras vyras mato skirtumą tarp to, kas yra svarbu ir kas ne. Jis nešvaisto laiko veltui, pats yra atsakingas už savo gyvenimą.

O dabar svarbiausia. Kiekviena moteris ir kiekvienas vyras turi savo įsivaizdavimą koks yra tikras vyras. Idealių nebūna, o ir kiekvieno idealas skirtingas. Kam nors silpnas, bailus ir neatsakingas vyrukas gali atrodyti tikru vyru, gal jis turi kitų viską kompensuojančių savybių, kiekvieno standartai skirtingi, tačiau tuos standartus reikia turėti ir į juos lygiuotis ne dėl ko nors kito, o dėl savęs. Nesvarbu, kas esi dabar ir kokiomis savybėmis pasižymi, kiekvieną savybę galima išsiugdyti, reikia tik noro.