Daugelis žmonių sutinka, kad reikia tobulinti savo stipriąsias puses ir stengtis pakeisti silpnąsias. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo suprantama. Jeigu gerai skaičiuojate, turite nuolat tobulinti šią savybę. Jeigu blogai kalbate, reikia pasistengti išmokti kalbėti geriau. Vienintelis dalykas, kuris dažniausiai kelia sunkumų – tai stipriosios ir silpnosios žmogaus pusės, nes ne visiems pavyksta jas rasti. Sunkumai dažnai atsiranda tada, kai žmonės neanalizuoja savęs, nenori matyti savo silpnųjų pusių. Dažnai sako, kad jų nėra. Tačiau tai netiesa, silpnų pusių turi visi. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip rasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei pasirinkti saviugdos kryptį.

Kokios yra jūsų stipriosios pusės?

Stiprios žmogaus pusės dažniausiai būna paremtos jo talentais. Dažniausiai žinome, kas mums išeina geriausiai. Jeigu esate puikus šokėjas, tai yra jūsų talentas. Jeigu gerai žaidžiate šachmatais, tai irgi talentas. Talentai gali būti įvairūs, vieni sugeba gerai pardavinėti, kiti rengti renginius, treti motyvuoti. Reikia paprasčiausiai paanalizuoti save ir paieškoti, kuriuos dalykus atliekate geriausiai. Jeigu sunku surasti pačiam, paklauskite draugų, aplinkinių, kurie jus pažįsta. Sekantis žingsnis – savo rastų stipriųjų pusių stiprinimas. Tobulumo pasiekti negali niekas, bet pastebimai pagerinti gebėjimus gali kiekvienas.

Kad savybes tobulinti būtų lengviau, galima jas išskaidyti. Jeigu tai šokimas, tuomet jį gali sudaryti lankstumas, greitis, ištvermė, muzikos jausmas, atmintis, disciplina, kūrybiškumas, atsipalaidavimas, šokio technika. Jeigu tai bendravimas, tuomet gali būti intonacijos ir kūno kalbos supratimas, klausymas, įsijautimas į kito žmogaus padėtį, mokėjimas sudominti, manipuliuoti. Taip išskirstę savo stipriąsias puses galėsite dar kokybiškiau jas tobulinti.

Darbas su silpnosiomis savybėmis

Kiekvienas turi silpnąsias savybes, tik ne visi jas pripažįsta. Pilnavertė asmenybė turi pripažinti savo silpnąsias puses. Galvoti, kad esi idealus nėra naudinga, nes taip užkertami visi keliai į tobulėjimą. Silpnosios pusės nėra kažkas blogo ar gėdingo, tai tos savybės, kurias reikia ugdyti, paversti stipriomis savybėmis. Jeigu ugdysite savo silpnąsias savybes, tapsite universalesnis, lengviau prisitaikysite ir turėsite mažiau savybių, kurios jums trukdo.

Išskirti silpnas savybes būtina. Stiprias savybes rasti daugumai yra lengviau negu silpnas. Todėl norint jas pastebėti ir išskirti reikia dar labiau save analizuoti, ieškoti, kas jums trukdo, ką bijote daryti. Tai gali būti tinginystė, sunkumas anksti keltis, disciplinos trūkumas, auditorijos baimė, bendravimo baimė, charakterio silpnumas, nuolatinis vėlavimas. Kai kurios silpnosios pusės ugdomos lengvai, kitos pakankamai sunkiai, bet galima jas pritaikyti pagal savo elgesį ir gyvenimą, kad šios savybės darytų kuo mažesnę žalą.

Tobulumo siekimas

Jeigu turite stipriai išlavintas stipriąsias puses ir žinoma turite silpnųjų, nereikėtų pamiršti jų lavinti. Bet kokia savybė reikalauja nuolatinio darbo, užtenka bent trumpam pamiršti savo išlavintas savybes ir jos pradeda silpti. Todėl vienintelis būdas išsaugoti ir stiprinti stipriąsias savybes yra nuolatinis jų naudojimas, mokymasis, eksperimentavimas. Silpnosios savybės dažnai daro didelę žalą kiekvieno gyvenimui, todėl bet kurią silpną savybę pavertę teigiama, laimėsite labai daug.

Kiekvienas turi stiprių ir silpnų savybių. Gyvenime reikia stengtis, kad silpnosios darytu kuo mažiau žalos, o stipriosios atneštų maksimalią naudą. Tai padaryti nėra sunku, jeigu tik pradėsite su tuo dirbti. Ugdydami savo savybes, turėsite sėkmingesnę karjerą, geresnius santykius šeimoje, nereikės jaudintis dėl sveikatos, finansų ir daugelio kitų gyvenimo sričių.