Gyvenime visada laimi stipriausi ir tikiu, kad taip bus visada. Buvo laikai, kai užteko fizinės jėgos, tačiau dabartinės gyvenimo sąlygos priverčia žmogų būti universaliu ir stipriu daugelyje sričių. Todėl nenuostabu, kad žmonės dažnai susimąsto, kaip tapti stipresne asmenybe. Stipria asmenybe negimstama, ja tampama. Tokių asmenybių visada reikia, jos yra visos žmonijos variklis ir pavyzdys kiekvienam.

Stiprios asmenybės savybės:

Pasitikėjimas savimi

Stipri asmenybė visose gyvenimiškose situacijose pasitiki savimi. Pasitikėjimas juos lydi siekiant tikslų, todėl jie žino, kad norimas rezultatas bus pasiektas. Tačiau jie nepervertina savo jėgų, blaiviai įvertina galimybes ir nuolat stengiasi jas išplėsti. Stipri asmenybė tiki, kad gali pasiekti net tai, ko kiti niekada nebuvo pasiekę. Tuo tarpu silpnos asmenybės netiki, kad gali pasiekti net tai, kas jau buvo pasiekta. Stiprios asmenybės priima gyvenimą tokį, koks jis yra, nevengia problemų, kai tuo tarpu silpnos asmenybės gyvena iliuzijose, stengiasi pabėgti nuo realybės.

Geri bendravimo įgūdžiai

Geranoriškas bendravimas – neatskiriama stiprios asmenybės savybė. Stipri asmenybė priima žmones tokius, kokie jie yra. Ji jų nemoko, neauklėja, neteisia. Stipri asmenybė nesiekia valdyti, primesti savo nuomonės bei naudotis kitais. Stipri asmenybė supranta, kad aplinkinių pakeisti neįmanoma iš pradžių nepakeitus savęs. Ji keičiasi pati ir tuomet stebi, kaip į tai reaguoja aplinkiniai.

Atsakomybė

Stipri asmenybė supranta, kad gyvenimas priklauso tik nuo jos. Ji nelaukia aplinkinių pritarimo arba nepritarimo, standartų, pagal kuriuos reikėtų gyventi, sprendimų, patarimų. Stipri asmenybė prisiima atsakomybę už visus savo sprendimus ir veiksmus. Ji nekaltina žmonių ir susiklosčiusių aplinkybių, nesitiki sėkmės, valdžios, viršininko ar aukščiausiųjų jėgų pagalbos. Tai yra nepriklausoma asmenybė.

Savo nuomonės turėjimas

Tai viena svarbiausių savybių. Stiprios asmenybės nepasiduoda valdymui, jos turi savo požiūrį ir nuomonę. Stipri asmenybė nemėgsta, kai jai nurodinėja ką, kaip ir kada daryti. Asmeniniai interesai yra svarbiausi. Su stipria asmenybe galima tik bendradarbiauti, jokiu būdu ne nurodinėti Ji taip pat nenurodinėja. Stipri asmenybė niekada netampa gerbėja, ji gerbia tik save. Taip, yra žmonių iš kurių stipri asmenybė mokosi, bet ji niekada jų neiškels aukščiau savęs.

Individualumas

Jeigu žmogus panašus į daugumą, jis negali būti stipria asmenybe. Stipri asmenybė turi išskirtinių savybių, kurių neturi dauguma, tai gali būti sportiniai, veiklos, bendravimo, žinių pasiekimai. Stipri asmenybė nebijo išsiskirti, ji to siekia.

Būtinybė pabūti vienam

Apmąstymui, sprendimų priėmimui, kūrybai padeda buvimas vienumoje. Stipri asmenybė jaučia poreikį retkarčiais pabūti viena ir būdama vienumoje nesijaučia vieniša. Visiškai priešingai, silpna asmenybė bijo vienumos, nes jai pasidaro nuobodu. Silpnieji stengiasi įsilieti į minią, kad pamirštų savo vidinę tuštumą.

Gyvenimo džiaugsmas

Stipri asmenybė visada patenkinta savo gyvenimu nepriklausomai nuo finansinės padėties, aplinkos bei aplinkinių nuomonės. Iš šalies atrodo, kad stipriai asmenybei niekas nesvarbu. Į nesėkmes ji reaguoja kaip į pamokas ir dėl jų neliūdi. Jie ramiai reaguoja į sudėtingas situacijas, gyvenimas jiems tarsi įtraukiantis žaidimas. Stiprios asmenybės neįsižeidžia, nes žino savo vertę.

Kaip jau minėjau stipriais negimstama, stiprias tampama. Jei nesate stipri asmenybė, galite tokiu tapti. Jeigu jau esate, tuomet puikiai suprantate, kad privalote nuolat tobulėti ir tapti dar stipresniu. Stiprią ir silpną asmenybę dažnai mėgstu lyginti su vaiku ir suaugusiu žmogumi. Būti vaiku nieko blogo, bet gamtos taip sutverta, kad fiziškai vaikas nori nenori tampa suaugusiu, o charakteris ir mąstymas yra jau kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Skirtumas tarp vaiko ir suaugusiojo yra tas, kad vaikas yra stipriai priklausomas nuo suaugusiųjų, o suaugusysis pats sprendžia, kas jam geriausiai ir kuria savo gyvenimą. Todėl, jeigu norite būti nepriklausomas, kurti savo gyvenimą tokį, apie kokį svajojate, tapkite stipria asmenybe. Formuokite savo stiprų charakterį, požiūrį, užsibrėžkite tikslus ir siekite jų nekreipdami dėmesio į aplinkinių nuomonę. Ugdykite pasitikėjimą, atsakingumą, bendravimo įgūdžius, tobulėkite ir džiaukitės gyvenimu.