Mokėjimas bendrauti yra vienas svarbiausių žmogaus įgūdžių. Dažnai bendravimo įgūdžiai yra svarbiau už turimas žinias bei sugebėjimus kokioje nors srityje. Nemokėdami bendrauti neturėsite gerų draugų, patirsite sunkumų darbe, klaidingai suprasite aplinkinius (o ir jie jūsų nesupras), nesugebėsite apginti savo nuomonės ir išvengti konfliktų. Bendrauti, kaip ir visus kitus dalykus, galima išmokti, reikia tik žinoti pagrindinius principus.

Supratimas

Kalbantis svarbiausia ne žodžiai, kuriuos jums sako pašnekovas, o tai, ką jis nori jais pasakyti. Todėl bandykite suprasti ką, kaip ir kodėl jis nori pasakyti. Gal moteris sakydama, kad nori gėlių, nori visai ne jų, o dėmesio. Gal vyras sakydamas, kad nori pailsėti, iš tikrųjų mano, kad jam skiriama per daug dėmesio ir jis turi per mažai laisvės. Nesupratę arba dviprasmiškose situacijose būtinai paklauskite, pasitikslinkite, ką tuo pašnekovas norėjo pasakyti, pakartokite tai savo žodžiais. Taip išvengsite daugelio problemų.

Mokėjimas klausyti

Bendraujant svarbu ne tik kalbėti, bet ir tinkamai klausyti. Užduokite pokalbį palaikančius klausimus, rodykite susidomėjimo ženklus, gilinkitės į tai, kas sakoma ir bandykite tai suprasti. Kalbėdami būkite pasiruošę sustoti, nes pašnekovui gali kilti klausimų, papildymų ar prieštaravimų. Mokėjimas klausyti – tai supratimas, kad ir pašnekovas turi ką pasakyti.

Tvirtumas

Klausyti ir atsižvelgti į pašnekovą reikia, bet taip pat reikia jausti ribą, kai pradeda jūsų nesiklausyti. Paprašykite, kad pašnekovas išklausytų iki galo ir tik tada užduotu klausimą ar paprieštarautų. Ginkite savo poziciją, jeigu nuo to daug kas priklauso. Tvirtas žmogus aiškina ir įtikinėja šiek tiek ilgiau negu kiti ir to dažniausiai pakanka.

Argumentavimas

Norėdami ką nors įrodyti, privalote argumentuoti savo požiūrį ar idėją. Argumentuodami kruopščiai rinkite tinkamus pavyzdžius, palyginimus, metaforas ir citatas. Tokiu būdų būsite ne tik geriau suprastas, bet ir atrodysite protingas ir praktiškas žmogus, kuris supranta apie ką kalba. Nebandykite išsigalvoti argumentų, nes galite būti greitai pagautas ir tuomet niekaip nepavyks įrodyti savo pozicijos.

Tikslingumas

Kiekvienas veiksmas yra atliekamas dėl kažkokios priežasties, siekiant tikslo. Lygiai taip pat yra su pokalbiu – kiekvienas (jei tai nėra tuščias pokalbis) turi kokį nors tikslą. Todėl reikia stebėti jo eigą ir neleisti nukrypti nuo tikslo, tai yra, kontroliuoti mintis ir pašnekovo pokalbį. Jeigu yra tikslas, jis turi būti pasiektas, kitu atveju pokalbis tampa beverčiu laiko leidimu. Net tuščios kalbos dažnai turi tikslą, pavyzdžiui sustiprinti emocinį ryšį, patirti malonumą bendraujant. Jeigu pokalbio metu matote, kad nukrypstate nuo temos, tikslo, sustokite ir grįžkite prie jos.

Emocijos

Per didelis emocionalumas arba, atvirkščiai, jo nebuvimas gali trukdyti pokalbiui. Pasistenkite save kontroliuoti ir nerodyti per didelių emocijų jeigu matote, kad jos nereikalingos ar net trukdo pokalbiui. Lygiai taip pat visiškas šaltumas gali duoti ženklą pašnekovui, kad jums visiškai neįdomu, todėl graži šypsena ir įvairios mimikos visada padės geresniam bendravimui. Taip pat neleiskite, kad pašnekovo emocijos per daug jus įtrauktų (kai kurie to ir siekia), nes tuomet pašnekovas galės lengviau valdyti situaciją.

Konfliktų valdymas

Bendraujant pasitaiko konfliktinių situacijų. Konfliktai kyla dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui: nesiklausymo, noro bet kokia kaina įrodyti savo tiesą, nesupratimo, skirtingų požiūrių, vertybių. Priežasčių gali būti daug ir norint suvaldyti konfliktą, reikia išsiaiškinti jo priežastį. Ją išsiaiškinę, galėsite taip pakreipti konfliktą, kad jis būtų sprendžiamas ir nesiplėtotų toliau. Svarbiausia pačiam neįsitraukti ir išsaugoti blaivų protą.

Bendraujant su aplinkiniais didelis vaidmuo tenka reputacijai bei padėčiai. Jeigu apie jus sklandys gandai, kad esate melagis, žmogus, nevaldantis savo emocijų, nemandagus, mėgstantis pasiginčyti ir t. t., su žmonėmis bendrauti bus labai sunku, nes jie turės susidarę išankstinę nuomonę apie jus. Todėl stenkitės gyventi taip, kad dauguma apie jus galėtų pasakyti ką nors gero, tokiu būdu bet koks pokalbis bus daug lengvesnis ir malonesnis. Stenkitės, kad abi bendraujančios pusės jaustųsi gerai, tuomet nebeturėsite sunkumų bendraujant.