Bendrauti su agresyviais žmonėmis visada yra nemalonu. Agresija gali pasireikšti įvairiai, dažniausiai ji išreiškiama žodine forma, kai kuriais atvejais ir fizine. Nesvarbu, kokia forma agresija yra išreikšta, tai yra puolimas. O jeigu kas nors puola, natūralus atsakas yra gynyba arba, kai kuriais atvejais, net bėgimas.

Dažnai konflikto išvengimas yra geriausia išeitis, nes tokiu atveju bent jau nespėsite pasakyti to, dėl ko ateityje gailėsitės. Na, o jeigu agresyviai nusiteikęs žmogus pradeda į jus mėtyti lėkštes, kočėlus ir peilius, o jūs nežinote, kaip jį sustabdyti, tada bėgimas yra vienintelė protinga išeitis.

Bendraujant su agresyviu žmogumi reikia įdėti daug pastangų, kad įtampa sumažėtų. Todėl pagrindinė taisyklė – į agresiją niekada neatsakyti agresija, svarbiausia išsaugoti ramybę ir pozityvų nusiteikimą. Didelį vaidmenį tokiose situacijose vaidina mąstymas. Jeigu galvosite: „Kokią teisę turi su manimi tokiu tonu bendrauti?“ ir pan., didelė tikimybė, kad atmosfera tik įkais, nes tokios mintys įaudrins ir norėsis atsakyti to pačiu. Geresnis pasirinkimas – išsaugoti ramybę, pasitikėjimą savimi ir suprasti, kodėl žmogus taip elgiasi. Pasistenkite išsaugoti objektyvumą, pažiūrėkite į situaciją jo akimis, taip geriau suprasite agresijos priežastis. Priežastys gali būti įvairios: gali būti pašaliniai veiksniai, o gal iš tikrųjų kažką padarėte ne taip. Kuo ankščiau sužinosite priežastį, tuo lengviau galėsite išspręsti problemą, kol agresija nesustiprėjo.

Agresyvus žmogus dažniausiai nesugeba sklandžiai dėstyti savo minčių. Todėl geriausia leisti tokiam žmogui išsirėkti, išsakyti viską, ką jis nori, jo nepertraukinėjant. Pačiam sakyti neverta nieko, nes žodžiai bus neišgirsti. Agresoriui nurimus galima pradėti uždavinėti klausimus, prieš tai apibendrinant viską, kas buvo išsakyta bei priimant jo požiūrį. Tai leis išsiaiškinti, ar teisingai supratote viską, ką išgirdote ir parodyti, kad dėmesingai klausėte. Toliau galite bandyti spęsti problemą arba pasakyti, kokie bus tolimesni veiksmai; galite paklausti, ko tikisi agresorius.

Žingsniai, kuriuos reikia žengti sprendžiant konfliktines situacijas:

  1. nusiraminti ir kontroliuoti save, neleisti sau elgtis agresyviai;
  2. įdėmiai išklausyti viską, kas bus pasakyta ir leisti agresoriui nurimti;
  3. apibendrinti išsakytus žodžius, suprasti, ar teisingai viską supratote;
  4. atsiprašyti ir parodyti supratingumą;
  5. pasitikslinti, jeigu dar reikalinga kokia nors informaciją (geresniam situacijos supratimui);
  6. pranešti, ką ruošiatės daryti;
  7. įvykdyti tai, ką pažadėjote padaryti.

Ką daryti jeigu agresorius neteisus?

Jeigu agresorius pyksta nepagrįstai ir yra neteisus, apie tai reikia pasakyti. Savo poziciją reikia ginti, tuo pačiu rodant susidomėjimą oponento nuomone. Galioja tos pačios taisyklės: nereikia į agresiją atsakyti agresija, reikia kalbėti mandagiai, stengtis suprasti situaciją. Ir paaiškėjus, kad pykstantysis yra neteisus, jam tai paaiškinti.

Jeigu tai nepadeda, tuomet teikia pradėti veikti griežčiau. Aiškiai pabrėžti, kad jūs kalbatės mandagiai ir norėtumėte to paties sulaukti ir iš oponento. Jeigu ir tai nepadeda, trumpai ir griežtai išsakykite savo poziciją ir paskelbkite ultimatumą – kol agresorius nepradės kalbėtis mandagiai, tol į jį nekreipsite dėmesio; taip pat galite paprašyti jo išeiti.

Agresijos priežastys gali būti įvairios. Kokia priežastis bebūtų stenkitės visada išlaikyti ramybę. Galite prieš atsakydami suskaičiuoti iki dešimties arba giliai įkvėpti ir iškvėpti. Visada stenkitės suprasti kitų jausmus ir padėtį, nesikoncentruodami į  savo išgyvenimus.